a digital library of Latin literature
   
CSL HomeKeyword Search
  
     advanced search

Browse by:
          Author
          Title
          Genre
          Date

Full Corpus:
   All available texts
      (single page)Help
Secondary Texts

What's New
Copyright
Credits
Contact Us

Wawrzyniec Korwin
Do Famy
trans. Jakub Niedźwiedź, 2003

Aby rozgłosiła sławne zaślubiny Najjaśniejszego Króla
ZYGMUNTA we wszystkich ziemiach
dla uczynienia jeszcze znakomitszym
jego wspaniałego imienia.


Famo lotna! Niedawno nieuczona przybyłaś
Z obcych granic do cyklopskich murów Kraka,
Aby zobaczyć szczęsne gody sarmackiego króla.
Już je odbył wspaniale ze swą auzońską małżonką
W podniebnym zamku o wyniosłych murach— 5
Gdy znasz już prawdę, załóż płaty skrzydeł
O mocnych piórach i pobudzona do szybkiego lotu
Najpierw głoś to, co widziałaś, w pobliskich miastach,
Później wyniesiona na skrzydłach pod gnającym obłoki Austrem
Ludowi Panonii, który wydobywa z gór płowe złoto, 10
A zbiera grona z pagórków owocujących winem.
Ponieś te wieści do granic Austrii, skoro cię tylko uniesie Hister,
Hister spływający z alpejskiego szczytu, dopóki
Nie wpłynie spieniony pięcioramiennym ujściem w fale Euksynu.
Na zachodzie osiągnij wyniosłe mury sławnego 15
Wiednia. Stąd niech cię usłyszy sąsiednia ziemia
Śląska, zabezpieczona wokół cienistymi ostępami
Hircyńskiego lasu, i miła lwu nemejskiemu
Bohemia, i lśniąca Praga, matka ludu o wielkim sercu.
Rozciągnie się nieznana ci droga ku germańskim granicom. 20
Stąd szybuj na lotnych skrzydłach tam, gdzie rybna Elba
Łukowatym nurtem omija wspaniałe miasta
A jej strumienie płyną zakolami wśród pagórków owocujących
Winoroślą. Ren toczący się z auzońskiego szczytu,
Ren niech wiedzie cię zmęczoną nad arktejskie przestworze, 25
Do Brytanów zanurzonych pod siedmiogwiezdnym niebem.
Jeśli byłabyś znużona ciągłym lotem, tu, dla ciebie
Mroźny Boreasz zesłany z ryfejskiej jaskini
Powieje żywym powietrzem łagodnego orzeźwienia.
Jeśli lot osłabi tam twoje siły, 30
On też życzliwie użyczy oszronionych skrzydeł.
Następnie przybywaj do potrójnej bramy pienistego Renu.
Stąd także za Rodanem niech cię usłyszy galijskie niebo.
A skoro wzbudzisz okrzyk dobywających złoto Hiberów,
Śmiało wypłyń okrętami na zachodnie przestworza. 35
Miń Herkulejski Kalp, następnie rozgrzane ramiona
Cofającego się Raka i krainy doświadczone mrozem.
Zegluj do sławnej konstelacji w jaśniejących promieniach,
Dopóki nie osiągniesz nieruchomej gwiazdy przeciwległego
Nam nieba. Stąd morski okręt niech cię powiedzie na indyjskie 40
Przestworza, wciąż ku najdalszym granicom bromijskiego ojca.
Lecz nie wracaj wcześniej, zanim nie rozgłosisz
Po wszystkich szlakach morza i ziemi siebie i wspaniałych czynów
Króla ZYGMUnta oraz sławy królewskich zaślubin.
Rozgłoś też wielkie uczty i szczodre stoły. 45
Wysławiaj w niezwykłych pochwałach BONĘ, która przybyła
Z siedziby latyńskiej, nigdy w dobroci nieprześcignioną
Królową i wielkim głosem wciąż ją upamiętniaj.
Jakim sposobem ją pozyskano? I jak wielkie sukcesy odniosła królowa?
W jak wielkim przepychu władczyni wkroczyła do miasta Krakowa? 50
Poznaj z pieśni wieszcza Rudolfa Agrykoli.FORUM ROMANUM